Vláda dne 4. 5. 2020 schválila novelu zákona o kompenzačním bonusu týkající se malých s.r.o., kterou finálně připraví Ministerstvo financí.

Půjde o obdobnou podporu jako mají všechny OSVČ postižené opatřeními vlády ke koronaviru, tedy ve výši 500 Kč/den. Půjde o s.r.o., které mají 1-2 společníky nebo 1 společníka a osoby blízké dle § 22, odst. 1 NOZ – manžel, partner, děti, rodiče; vláda chce podpořit zejména rodinné firmy. Tato podpora se nebude týkat osob, které mají pracovní smlouvu, tedy mohou čerpat náhrady mzdy skrze program Antivirus od MPSV, anebo OSVČ, které mohou čerpat podporu tzv. „pětadvacítku“, stejně tak nebudou podpořeni tzv. dohodáři (DPP, DPČ). Podmínkou je, že žadatel – s.r.o. musela existovat před 12. 3. 2020, stejně tak před tímto datem museli být zapsáni společníci. Podmínkou pro žadatele je rovněž minimální obrat 180.000 Kč/rok, což odpovídá cca 15.000 Kč/měsíčně. Pokud půjde o společnosti založené v r. 2020 před 12. 3. 2020, předloží svůj byznysplán, který doloží předpoklad tohoto minimálního obratu za rok 2020, ten bude ověřen finanční správou při podání daňového přiznání za rok 2020 v r. 2021. Podpora se bude poskytovat ve výši 500,- Kč za období od 12.3. do 8.6.2020, tj. max. výše je 44.500,- Kč. Žadatel vyplní žádost, přiloží čestné prohlášení jako OSVČ v žádosti o „pětadvacítku“ + případně jména osob blízkých, jejich vztah (syn), rodné číslo, bydliště a číslo účtu, kam odešle FS podporu do 2-3 dnů. Předpokládá se, že z celkových 350.000 s.r.o. v ČR požádá ca 200.000 s.r.o., což bude představovat odhadem celkové náklady ve výši 10-15 mld. Kč. Podpora se nevyplácí společnosti s.r.o., ale daným osobám. Návrh této podpory bude předložen tento týden poslanecké sněmovně ke schválení ve stavu legislativní nouze.