Vláda na svém zasedání 7. 5. 2020 schválila návrh MPSV o odkladu soc. pojištění za zaměstnavatele. Půjde o dobrovolnou možnost, která vznikne firmě automaticky tak, že neodešle pojistné.

Odklad se týká měsíců květen – červenec 2020 (pokud firma nevyužije, květen bude splatný k 20/6.). Odklad bude splatný do 20. října 2020 za podmínky automatického snížení penále za opožděnou úhradu až o 80 %, tj. 4 % p.a., tj. za dané 3 měsíce jde o 1 %. Pokud nedojde k úhradě do 20/10, nabíhá běžné penále, které činí 0,05 % za každý dlužný kalendářní den (tj. 18 %/rok). Měsíční přehledy bude možné podávat pouze elektronicky a bude zrušena možnost úhrady v hotovosti. Návrh jde nyní do Poslanecké sněmovny. Odvod za zaměstnance trvá.