MPO navyšuje alokaci 1 mld. Kč o další 2,5 mld. Kč vzhledem k enormnímu zájmu. Měsíčně eviduje 70.000 žádostí o vyplacení ošetřovného. Na MPO administruje tým ca 60 osob.