V návaznosti na částečné obnovení činnosti vízové agendy na 27 českých zastupitelských úřadech v zahraničí (Austrálie, Brazílie, ČLR, Hongkong, Chorvatsko. Japonsko, Kanada, Korea, Mexiko, Mongolsko, Německo, Polsko, Rakousko, SAR, Bosna a Hercegovina, Slovensko, Tchaj-wan, USA, Vietnam) došlo ke dni 18. května 2020 k rozšíření fungování Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec; došlo ke zrušení omezení ohledně profesí zahraničních uchazečů.

Program však je možné využívat pouze u zemí, v nichž zdravotní situace umožňuje přijímat žádosti na českých zastupitelských úřadech. Seznam těchto zemí vede Ministerstvo zahraničních věcí na svých webových stránkách https://www.mzv.cz/. Pokud žádost o zařazení do programu bude obsahovat jiné místo pro podání žádosti o pobytové oprávnění, než bude uvedeno na daném seznamu, nebude možné žádost zařadit.

Aktuální pravidla pro cestování z důvodu výkonu ekonomické činnosti – částečné spuštění programů ekonomické migrace!

Zdroj MPO:
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/aktualni-pravidla-pro-cestovani-z-duvodu-vykonu-ekonomicke-cinnosti-_-castecne-spusteni-programu-ekonomicke-migrace!–254218/
www.mpo.cz