MPSV avizuje jednání 25. 5. 2020 s tripartitou a týž den předložení návrhu na odpuštění sociálního pojištění za zaměstnance na jednání vlády. Návrh zahrnuje firmy, na které dopadla koronavirová krize. Zahrnoval by měsíce červen, červenec a srpen za podmínky dodržení vyplacení 90 % objemu mezd a počtu zaměstnanců. V návrhu jsou dvě varianty: pro firmy do 25 zaměstnanců nebo do 50 zaměstnanců. Dle předběžného vyjádření se MPO kloní k variantě pro firmy do 25 zaměstnanců. Sněmovna by návrh měla projednat na svém zasedání ve středu 27. 5. 2020.

Zdroj: ČT