Brno, 24. května 2020 – Senát ve středu (20. 5. 2020) schválil vládní návrh zákona o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení placeného zaměstnavatelem (sněmovní tisk č. 860). Odhlédneme-li od faktu, že je pomoc v rámci tohoto zákona nedostatečná, tak tato schválená norma skrytě a potichu výrazně zkomplikuje přijímání nových zaměstnanců všem zaměstnavatelům.

Vedoucí Sekce správy daní a poplatků Komory daňových poradců, Tomáš Hajdušek, to upřesňuje: „V rámci projednávání této novely v Parlamentu ČR byl poslankyní Hanou Aulickou Jírovcovou načten pozměňovací návrh, připravený Ministerstvem práce a sociálních věcí, na jehož základě dochází ke změně lhůty, ve které má zaměstnavatel povinnost odeslat přihlášku a odhlášku zaměstnance příslušné Správě sociálního zabezpečení. Doposud byla tato lhůta 8 kalendářních dnů. Nově má zaměstnavatel povinnost učinit tyto kroky nejpozději v následující pracovní den. Takto stanovená lhůta je zcela nesmyslná a v praxi téměř nesplnitelná. Pokud zaměstnavatel tuto povinnost nesplní, vystavuje se riziku udělení pokuty až do výše 20 tisíc korun.

Člen Prezidia Komory daňových poradců, Jiří Nesrovnal doplňuje: „Taková restrikce je zcela neodůvodnitelná, a to zvláště v současné, pro zaměstnavatele komplikované, situaci. Jedná se také o postup, který je zcela v rozporu s vládou opakovaně deklarovanou snahou podnikatelům pomoci.

Je potřeba také zdůraznit, že jde o jednoznačný přílepek, který s daným návrhem nijak nesouvisí a neprošel žádným připomínkováním. Z odůvodnění pozměňovacího návrhu vyplývá, že jeho cílem má být elektronizace Správy sociálního zabezpečení. Není však zřejmé, jak toto bezprecedentní zkrácení uvedené lhůty souvisí s elektronizací a z jakého důvodu nepostačovalo předložení daných údajů ve lhůtě 8 dnů. „Není také vůbec jasné, proč bylo nezbytné tuto zásadní změnu schválit ve stavu legislativní nouze a neprojednat ji v rámci standardního legislativního procesu,“ uvedl tajemník Hospodářské komory ČR, Tomáš Vrbík. Již v minulosti se podobný návrh Ministerstvo práce a sociálních věcí snažilo prosadit, ale v rámci standardního legislativního procesu byl zcela jednoznačně odmítnut. „Už z předchozích jednání bylo jasné, že zajistit přenos informací o nástupu do druhého dne je v tak krátké době obtížné. Například při externím vedení mzdové agendy, kdy zaměstnanec nastupuje do provozu ve zcela jiném místě. Není proto jasné, jaké byly důvody pro schválení této úpravy,” reaguje ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR Bohuslav Čížek.

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, Tomáš Prouza, dodává: „V Poslanecké sněmovně ani v Senátu vůbec nezazněla žádná informace o tom, že předloha zkracuje evidenční lhůtu pro evidenci zaměstnanců. Není k dispozici ani analýza, v jakých lhůtách jsou v praxi přihlášky a odhlášky realizovány, tj. nakolik je lhůta 8 dní využívána. Stát zde zřejmě jen využívá práva silnějšího a ani není schopen obhájit si své požadavky v otevřené veřejné diskusi. Místo toho zneužije výjimečný institut legislativní nouze.

Také by byla zajímavá analýza, v jakých částkách a v kolika případech je v současné době pokuta udělována. Z této analýzy by mělo vyplynout, proč je nezbytné takto bezprecedentně a ještě k tomu v této době uvedenou lhůtu zkrátit. Nic takového však k uvedenému návrhu předloženo nebylo,“ uzavírá místopředsedkyně představenstva Asociace malých a středních podniků, Pavla Břečková.

Uvedená restrikce má nabýt účinnosti 1. září 2020. Pevně věříme, že se tak nestane a v čase, který zbývá, bude tato nesmyslná změna zrušena. Také věříme, že žádné podobné návrhy již v budoucnu nebudou předkládány a stav legislativní nouze bude využíván skutečně pouze pro ty případy, pro které je určen. Tato změna mezi ně rozhodně nepatří. V tuto chvíli by stát měl podnikatelům od administrativy ulevovat a ne jim  ukládat šibeniční lhůty pro plnění stávajících povinností.

Tisková zpráva ke stažení zde:
TZ_KDPCR_2020_05_24_Zakon_ktery_mel_ulevit_v_platbe_SP_zkomplikuje_mzdovou_evidenci_final