Praha, 25. května 2020. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) se o víkendu účastnila jednání úzké poradní skupiny Ministerstva financí k připravovanému protikrizovému balíčku. Některá opatření jsou přínosná, u jiných je třeba větší odvahy.

Obsahem protikrizového balíčku z dílny MF jsou:

  • Zpětné uplatnění daňové ztráty
  • Změna sazby DPH na ubytování na 10 %
  • Změna sazby DPH pro návštěvu kulturních zařízení na 10 %
  • Doplnění možnosti obce osvobodit nemovitosti od daně z nemovitých věcí
  • Zrychlení vratky tzv. „zelené nafty“ o 20 dní
  • Zavedení možnosti prodloužení lhůty v zákoně o mezinárodní spolupráci při správě daní
  • Návrh osvobození spropitného zaměstnanců

Zpětný odečet daňové ztráty (loss carry back) – podle názoru AMSP ČR jsou detaily provedení z podnikatelského hlediska v pořádku a business friendly. V praxi to znamená, že firma může v souvislosti s očekávanou ztrátou za období 2020 podat dodatečné daňové přiznání za zdaňovací období 2019, na kterém odhadovanou daňovou ztrátu uplatní. Tím si sníží základ daně i již stanovenou daňovou povinnost. V kombinaci s možným posečkáním daně a prominutím záloh tak může nastat situace, že poplatník nebude nucen v průběhu roku 2020 platit žádnou daň z příjmů a usnadní se mu tak minimálně řízení cash-flow. Tento institut již v daňovém řádu zůstane i v budoucnu, tj. bude tak možné činit i bez koronakrize. Ale pozor – v případě, že odhad ztráty bude mylný (tedy firma bude v zisku), za ušlé zálohy státu bude muset uhradit úrok.

Místopředsedkyně představenstva AMSP ČR Pavla Břečková k tomu uvádí: „V této souvislosti úspěšně prosadila úpravu ve smyslu možnosti změnit odhad ztráty i v průběhu hospodářského období (tj. nikoli jen u příležitosti daň.přiznání, jak bylo původně v návrhu). V průběhu roku totiž může přijít větší neplánovaná zakázka, která ztrátu sníží. Firma by pak musela hradit úrok i za období, kdy již ví, že ztráta nebude tak masivní.“

Pro usnadnění investic firem byl rovněž projednáván systém příznivějších odpisů: Jednak je třeba zvýšit hranici pro odpisování hmotného majetku (nyní 40 tis. Kč., to platí již více než 10 let), to nezohledňuje ani inflaci, ani obecně růst cen. Dále je zde důležitá vazba na úpravu technického zhodnocení, která je nyní velice komplikovaná. A rovněž AMSP ČR požaduje zredukování počtu odpisových skupin (nyní je jich 6) a zejména pak výrazného zkrácení odpisování, tedy rychlejší možnost dostat majetek do nákladů a peníze do ekonomiky. Zde zatím nepanuje úplná shoda, nicméně vůle pro ni existuje, a jednání budou pokračovat.

Ve věci dlouhodobého tématu DPH z neuhrazených faktur bylo předloženo několik návrhů řešení, přičemž AMSP ČR dlouhodobě podporuje plošný reverse-charge, jenž by byl řešením i pro tyto situace firem plynoucí z druhotné platební neschopnosti. Rozumíme však, že je to rozhodnutí, k němuž je nutný souhlas EU. Tím je jasné, že operativním řešením to v tuto chvíli není. Více škody než užitku by přinesl patrně i institut „DPH jen z uhrazených faktur“, který by již tak dost složitý daňový systém ještě více zkomplikoval přidáním dalšího režimu danění. AMSP ČR tak alespoň získala slib ministryně financí Aleny Schillerové, že finanční úřady budou s maximální míře povolovat posečkání platby DPH. O to je nutno žádat a praxe bývá taková, že úředníci často žádosti vrací k doložení či prokázání dalších a dalších důkazů o nutnosti posečkání. Toto AMSP ČR otevřeně kritizovala. I toto bylo přislíbeno zmírnit vůči daňovým subjektům. Nadále pak platí generální pardon na poplatky spojené s žádostí.

Tisková zpráva ke stažení zde:
TZ-2020-05-25-Protikrizový balíček MF