AMSP ČR společně se svými partnery z Německa, Itálie a Belgie zaslala dopis předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyen s výzvou ke konkrétním krokům EK směrem k podpoře MSP v době C-19.

Představitelé podepsaných organizací uvádějí, že dosud zaznamenali jen malý pokrok ve dvou klíčových bodech:

  1. S úvěrovými zárukami EIB a fondy SURE dosud nebyly stanoveny žádné podmínky, které zaručí, že tyto fondy budou skutečně přínosem pro osoby samostatně výdělečně činné a pro nejmenší společnosti. Banky se stále zdráhají poskytovat nouzové půjčky nejmenším společnostem, účtují vysoké úrokové sazby a požadují další záruky – přestože již mají přístup k zárukám EIB, které umožňují 100% ochranu krytí.

Kromě toho znovu zdůrazňujeme, že SURE fondy pomohou osobám samostatně výdělečně činným, pokud členské státy pozastaví „normální kritéria“ pro kompenzace mezd za krátkodobou práci nebo dávky v nezaměstnanosti v případě OSVČ. Chtěli bychom vás požádat, abyste při schvalování záruk EIB a fondů SURE prosazovali příslušnou podmínku. Výsledkem je, že alespoň 20 % finančních prostředků nebo záruk EU se musí nejdříve dostat zejména k nejmenším společnostem a k OSVČ, aniž by k nim byla připojena byrokracie, kromě rozumné ochrany peněz daňových poplatníků.

  1. Jako evropské malé a střední podniky stále očekáváme velký stimulační program pro malé a střední podniky. Díky tomu by podle našeho odhadu mohly být nejméně pěti milionům malých a středních společností nyní dána druhá šance a umožněno reorganizovat se po krizi, než budou muset podat návrh na úpadek. Evropa si nemůže dovolit bankrot 20 nebo více procent z nich, a to ani ekonomicky, ani politicky.

Připojujeme také naléhavou žádost: prostředky z fondu obnovy, které nyní navrhujete na hospodářskou obnovu, musí přednostně směřovat do evropských malých a středních podniků – s objemem nejméně 50 miliard EUR – a nikoli do velkého průmyslu. Velké společnosti nesmějí mít dovoleno řešit své strukturální potíže, které existovaly před koronavirovou krizí, se státními prostředky vyčleněnými na řešení této krize. Patří sem například bonusy za vyřazování nových automobilů nebo částečné znárodnění dříve „nemocných“ společností.

Investice do středních společností nyní znamenají, že miliony firem dostanou příležitost postupovat vpřed s digitalizací, zavádět nové produkty, služby a procesy, dobývat nové trhy a získávat nové zákazníky nebo partnery.

V nouzové situaci jako je tato a s malou pomocí zvenčí, jak je to nutné a potřebné, promění malé a střední podniky své kreativní nápady v úspěšné obchodní modely v nejkratším možném čase. Stejně jako v době finanční krize v letech 2008 až 2013 a po ní se nám podařilo tímto způsobem udržet zaměstnance, jak nejdéle to bylo možné, a MSP byly prvními, které vytvořily nová pracovní místa. Od roku 2015 bylo v Evropě vytvořeno 80 % nových pracovních míst v malých a středních podnicích a nikoli ve velkém průmyslu, i když malé a střední podniky představují „pouze“ 60 % hospodářství.

Evropské malé a střední podniky právem potřebují a očekávají od státní sféry intenzivnější podporu než velké společnosti. Pro posílení ekonomiky potřebují malé a střední podniky nevratné dotace – malé fixní částky, bez spolufinancování, ale pro značný počet společností a přímo řízené Evropskou komisí, aby se zabránilo zpoždění. Pravidla De Minimis nebudou nijak ovlivněna. A přesto bude efekt pozoruhodný.

Nezapomeňte prosím: MSP jsou jádrem evropské ekonomiky.

Evropští podnikatelé CEA-PME, největší dobrovolně organizované sdružení pro malé a střední podniky v Evropě, spolu s Evropskou aliancí malých podniků (ESBA) a Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), celkem 35 sdružení malých a středních podniků v celé Evropě, žádají Vás a Vaše kolegy: Tentokrát je to nový směr podle zásad EU a „Think Small First“. Spusťte prosím ihned program „Znovu načíst MSP“!

Příloha – dopis:
2020-05-18_Letter by CEA-PME BVMW CONFAPI ESBA and AMSP Presidents to Commission President Ursula von der Leyen EN def