Praha, 29. května 2020. Společné úsilí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) spolu s Komorou daňových poradců ĆR (KDP ČR), Hospodářské komory a dalších podnikatelských svazů se vyplatilo, a pokoutný návrh Ministerstva práce a sociálních věcí na dramatické zkrácení doby z 8 na 1 den, kterou má firma na zaslání přihlášky či odhlášky zaměstnance České správě sociálního zabezpečení, se snad podařilo zvrátit. Právě dnesby mělo MPSV předložit pozměňovací návrh poslanecké sněmovně, kterým bude lhůta vrácena zpět na 8 dnů.

V Poslanecké sněmovně minulý týden jako nenápadný přílepek úspěšně prošel pozměňovací návrh ohledně zkrácení lhůty, ve které má zaměstnavatel povinnost odeslat přihlášku a odhlášku zaměstnance příslušné Správě sociálního zabezpečení z dnešních 8 kalendářních dnů na nejpozději v následující pracovní den. V praxi to je však lhůta, která je ve většině případů nesplnitelná. „Jde o další návrh z dílny MPSV psaný přímo od stolu v útulné kanceláři ministerstva, zcela nedotčený firemní praxí,“ hodnotí místopředsedkyně představenstva AMSP ČR Pavla Břečková.

Tuto lhůtu není možné splnit například v případě, kdy je mzdová evidence zpracovávaná externě a účetní do firmy dochází jednou či dvakrát týdně. To je běžná praxe nejen u malých a středních firem, ale i ve velkých firmách. Člen prezídia Komory daňových poradců Jiří Nesrovnal k tomu dodává: „Dále je třeba zohlednit, že u malých firem může dojít k tomu, že účetní onemocní, má ošetřování člena rodiny, čerpá řádnou dovolenou apod. Úprava de facto vyžaduje, aby mzdová účetní fungovala on line 365 dnů v roce. U větších a velkých firem pak může být problém i to, že procesy přijímání zaměstnanců (včetně software) jsou nastaveny tak, že počítají se současnou lhůtou osmi dnů.“  Zbytečné zkrácení lhůty by tak přineslo i další finanční zátěž pro firmy nyní zkoušené koronavirovou krizí, které mají navíc na starosti zcela jiné věci než „papírování“.

V tomto kontextu působil až úsměvně argument MPSV, že je možné požádat o stanovení jiné lhůty. To fakticky znamená, že je schválena lhůta, které není splnitelná, ale podnikatel může žádat o její změnu. Kromě další administrativy, kterou by tím ministerstvo nahrnulo na zaměstnavatele, navíc s nejistým výsledkem (žádosti nemusí být vyhověno), je toto důkazem nepromyšlenosti předmětného návrhu.

Logicky jej odmítli všichni zástupci podnikatelů včetně KDP ČR, a naše společné úsilí napomohlo tomu, že dnes je projednáván ve Sněmovně pozměňovací návrh na navrácení lhůty na původních 8 dnů. Předpokládáme, že bude schválen.

Tisková zpráva ke stažení zde:
TZ-2020-05-29-přihlášky ČSSZ vratka na 8 dní