logo RFR 2014 FINAL320px

Praha, 10. června 2020. Rodinné firmy se ukázaly jako opravdový tahoun při zvládání koronavirové krize. Částky, které chtějí investovat, jsou příslibem k oživení české ekonomiky. Tato klíčová myšlenka vyplývá z hlavních zjištění letošního květnového průzkumu agentury IPSOS pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), který proběhl formou mixu telefonického a e‑mailového dotazování 210 rodinných firem napříč obory a regiony ČR.  Zveřejněním průzkumu tak startuje další ročník soutěže o nejlepší rodinné firmy „Equa bank Rodinná firma roku“, který organizuje AMSP ČR již 9. rokem s cílem ocenění a zviditelnění malých a středních rodinných firem.

„Rodinné firmy jsou základem zdravé ekonomiky. Jsem rád, že podle průzkumu AMSP ČR situace kolem koronaviru vedla ve firmách k semknutí a většinu problémů se jim podařilo vyřešit bez konfliktů, i když je mi jasné, že to nebylo jednoduché,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Osm z deseti rodinných firem chce investovat do rozvoje firmy, v tom jsme na MPO připraveni jim maximálně pomoci, ať už skrze informační platformy CoVpoint a Spojujeme Česko nebo prostřednictvím dotačních programů. Věřím, že toto nelehké období překonáme.“

Z pohledu aktivace zdrojů v období recese provedlo 90 % firem v souvislosti s koronavirovou krizí nějaká opatření s cílem snížení nákladů nebo zvýšení výnosů. Co se týká omezení pro snížení nákladů, nejčastěji šlo o omezení provozu a využití úspor. Dokládá to ohromnou flexibilitu rodinných firem. Opatření zavedly v rekordně krátkých termínech a téměř nikdo nevyčkával.

Nejčastějším opatřením pro zvýšení výnosů byla změna marketingové strategie firmy a způsobu prodeje. K propouštění zaměstnanců došlo jen u 15 % firem a častěji u těch s menším počtem zaměstnanců. Firmy si uvědomily, že klíčem ke krizi je zvýšení prodejních aktivit než omezení provozu a propouštění lidí.

Třetina firem byla schopna si vyjednat odložení splátek u své banky a třetina také využila některý ze státních programů (nejčastěji ANTIVIRUS a COVID I. a COVID II.). Pětina pak využila přímé podpory státu (např. prominutí červnových záloh na daň z příjmu). Na dotaz ke zpětné vazbě ke státní podpoře uvedla třetina (36 %) rodinných firem, že jim nic nechybí.

Většina firem, které se svou bankou jednaly, souhlasí s tím, že jim jejich banka vyšla vstříc a nabídla vhodnou formu financování. Přes 60 % firem využilo možnosti konzultovat se svou bankou možnosti čerpání státní podpory. Banky vyšly rodinným firmám rychle vstříc, a to dokládá, že tyto firmy jsou dobrými klienty bank. Nejsou předlužené.

„Equa bank se dlouhodobě podílí na rozvoji českých firem a naším cílem vždy bylo být firmám partnerem i oporou. Od počátku koronavirové krize jsme vyřídili desítky žádostí firem o odklady splátek úvěrů. Každý odklad jsme řešili individuálně, snažili jsme se najít společně s klientem řešení, které nejvíce vyhovovalo jeho potřebám. Firmám jsme podali pomocnou ruku i při získávání podpory v rámci programů COVID od ČMZRB. Doba koronavirová tak opět potvrdila, že banky jsou pro firemní klienty užitečnými partnery a že individuální přístup ve firemní bankovnictví je základ dlouhodobého vztahu založeného na důvěře,“ řekl Luboš Janoušek, ředitel firemního bankovnictví Equa bank„Jsme rádi, že se můžeme na rozvoji firem podílet i jinak, a to prostřednictvím soutěže Equa bank Rodinná firma roku, u jejíhož zrodu jsme stáli a jejímž generálním partnerem jsme již 8 let. Jsme rádi, že se do soutěže zapojuje stále více firem, a že roste i zájem veřejnosti, která má možnost se aktivně zapojit do hlasování v kategorii Cena veřejnosti,“ dodává Luboš Janoušek.

66 % rodinných firem musela pro překonání krize využít svých úspor nebo rodinných majetků. Většina z nich si pro jejich čerpání stanovila hranici, přes kterou by pro překonání krize nešli. Rodinného bankéře využívá pro své podnikání třetina rodinných firem. Velkou výhodou rodinného podnikání je jeho odolnost v době krize. Dokážou si sami se svou situací poradit a mají rezervy. Tím se diferencuje a snižuje nebezpečí hlubokého úpadku pro celý stát.

Z pohledu vlivu koronavirové krize na rodinné podnikání výzkum ukázal, že polovina firem uznává, že v důsledku současné krize došlo k většímu semknutí v rámci rodiny a prohloubení rodinných hodnot. Pouze 5 % rodinných firem zmiňuje, že docházelo k určitým konfliktům. Z výsledků lze jednoznačně odvodit, že v době krize jdou odstředivé tendence a osobní zájmy v rodinných firmách stranou. Rodina se semkne, aby firmu ochránila. Krize je příležitostí pro novou generaci českých podnikatelů (nástupníků) k otestování schopností zvládat ekonomický pokles. Zakladatelé (jejich rodiče) to vítají a překvapivě tito rutinéři, co prošli dvěma hospodářskými krizemi, se nehrnou zpět ke kormidlu. Nemají obavu, že to jejich nástupci zvládnou.

Rodinné firmy se projevily jako jednoznačný tahoun krize. Polovina rodinných firem se domnívá, že právě ony by měly být hlavním investičním tahounem obnovy hospodářství v České republice. Více jak polovina rodinných firem také plánuje využít pobídek ze strany státu.

„Většina firem si uvědomuje svoji povinnost investovat a tím pomoci obnově. Je zde velký prostor pro vládu využít tohoto odhodlání a dobrými investičními pobídkami posílit úlohu našich firem v naší zemi. Naše rodinné firmy se na celkových investicích podílely zhruba částkou 500 miliard ročně. Pokud dostanou dobré pobídky, potom mohou tento podíl zvednout na jeden bilion korun, a to už je částka, která nám pomůže v návratu k prosperitě,“ uvádí k výzkumu místopředseda představenstva AMSP ČR Libor Musil, který je rovněž majitelem rodinné firmy LIKO-S a.s.

8 z 10 rodinných podniků uvádí, že v následující době plánují investovat do rozvoje firmy, a to nejčastěji do nákupu nových strojů a technologií či do vzdělávání svých zaměstnanců, rozvoje nových produktů a do digitalizace. Mediánovou hodnotou investic jsou 2 miliony korun. Částky, které chtějí firmy investovat, jsou příslibem k oživení ekonomiky. Firmy firmám – stát firmám – firmy státu. Pomoc adresovaná českým rodinným firmám zůstane „doma“.

„V dobách krize a klesající spotřeby domácností hrají investice státu a firem klíčovou roli pro zachování výkonu ekonomiky a návratu k ekonomickému růstu. Investice rodinných firem zajišťující jejich budoucí růst a prosperitu jsou příslibem, že se česká ekonomika z tohoto nečekaného šoku brzy zotaví,“ říká Miroslav Svoboda, vedoucí partner poradenství pro soukromé a rodinné firmy Deloitte Private.

„Většina podnikatelů chápe státní podporu jako významný stimul pro další růst podnikání. Klíčová bude nejen rychlost a cílenost této podpory pro další rozvoj, ale i vhodně nastavené motivační principy pro dlouhodobě důležité činnosti podniků jako jsou vývoj a inovace, aby nedocházelo k poklesu těchto aktivit,“ dodává Antonín Weber, ředitel v oddělení daní Deloitte.

Pokud mají firmy nějakou zkušenost s nepředvídatelnou událostí z pohledu pojištění, nejčastěji se jednalo o krádež nebo vytopení jejich prostor. S událostí tohoto typu mají zkušenost téměř dvě pětiny rodinných firem. Kriminalita nejvíce postihuje podnikatele, proto by je stát a obce měly lépe chránit. Tři čtvrtiny rodinných firem mají sjednané pojištění – nejčastěji pojištění odpovědnosti a pojištění živelní škody. Po zkušenosti s koronavirovou krizí se hodlá 44 % firem připojistit na podobné situace do budoucna. Rodinné firmy se chovají zodpovědně ke svému majetku a svoje krytí hodlají rozšiřovat.

„Z výzkumu je patrné, že obezřetnost ve vztahu k pojištění se u menších podnikatelů zvyšuje. A proto chce Slavia pojišťovna na tuto situaci reagovat nejen standardními pojistnými produkty pro B2B segment, ale zároveň připravujeme nový produkt speciálně orientovaný na malé podniky a živnosti, který uvedeme na podzim tohoto roku. Věříme, že jako ryze česká pojišťovna s více jak 150letou tradicí budeme mít, co nabídnout, protože dobré pojištění podnikatele může ochránit před častějšími případy ztráty jako je odpovědnost, krádež či poškození majetku, a tím zabezpečit větší klid pro jejich podnikání,“ uvádí Karel Waisser, generální ředitel Slavia pojišťovna a.s.

Rodinné firmy se připravují i na krizi do budoucna. Téměř polovina rodinných firem očekává, že bude trvat půl roku až jeden rok, než se jejich firma z krize zotaví. Více jak polovina firem také plánuje zavedení opatření do budoucna, nejčastěji změnou strategií či úspor, úpravou firemních procesů, třetina z nich pak plánuje úpravu smluv k lepším podmínkám, ale také méně cestování a více využívání IT technologií pro setkávání s obchodními partnery. Rodinné firmy nejsou naivní a připravují se na dlouhou recesi. Spoléhají samy na sebe, ale s pomocí státu by mohly svými investicemi vytáhnout rychleji naši zemi z krize.

Se zveřejněním průzkumu současně startuje další ročník soutěže Equa bank Rodinná firma roku – EBRFR 2020, kde se mohou hlásit rodinné firmy do kategorie Malá firma nebo Střední firma a veřejnost rovněž vybere svého favorita v Ceně veřejnosti. Vítězové budou slavnostně vyhlášeni a oceněni již tradičně na galavečeru Dne podnikatelů ČR pořádaném AMSP ČR na podzim t.r. Součástí cen vítězů je i jejich medializace široké veřejnosti. Více informace na www.rodinnafirmaroku.cz.

Harmonogram 9. ročníku soutěže Equa bank Rodinná firma roku – EBRFR 2020:

10. června 2020 Zahájení 9. ročníku Equa bank Rodinná firma roku
10. června – 10. září 2020 Přihlašování firem do soutěže
11. září – 21. září 2020 Výběr vítězů odbornou porotou a výběr 10 firem pro hlasování veřejnosti
21. září – 11. října 2020 Hlasování veřejnosti
Listopad 2020 (datum bude upřesněno v červenci) Den podnikatelů ČR – slavnostní vyhlášení vítězů EBRFR 2020 a Ceny veřejnosti

Tisková zpráva ke stažení zde:
TZ-2020-06-10-Rodinné firmy-restart

Průzkum ke stažení zde:
Ipsos pro AMSP_Rodinné firmy a restart hospodářství 6_2020 TZ