Praha, 17. srpna 2020. Přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob, jejichž zákonná lhůta pro podání a lhůta splatnosti daně byla k 1. 4. 2020, lze bez sankce podat a zaplatit nejpozději do úterý 18. 8. 2020. To se týká i přiznání zpracovávaných daňovým poradcem, u kterých je běžná zákonná lhůta do 1. 7. 2020. Je tu však háček – v případě, že přiznání bude podáno 18. 8. 2020, ale daň doputuje na účet finančního úřadu až 19. 8. 2020, bude vyměřena sankce za celé 4,5 měsíce (tj. od 2. 4. 2020 do data úhrady). To je při státním úročení opravdu velice drahé! Nesourodost odkladných termínů pro podání daňového přiznání (18. 8. 2020), a přehledů na sociální (18. 9. 2020) a zdravotní pojištění (3. 8. 2020) navíc dále mate a je důkazem neschopnosti státních institucí reagovat na mimořádné události.

Pro pořádek je třeba říct, že termíny pro podání daňového přiznání platí stále ty stejné – 1. 4. 2020 a s daňovým poradcem 1. 7. 2020. Ministryně nemá právo posunout termíny, ale jen prominout sankce, což udělala. Do 18. 8. 2020 jde tedy o bezsankční období – co se týká daní.

Je tu však jeden velký háček! Pokud totiž podáte jen o jediný den později – nebo platba daně doputuje na účet finančního úřadu o den později – tedy 19. 8. 2020 – pak to není 1 den PRODLENÍ, ale počítá se od původní lhůty. Znamená to, že TRESTNÉ období je 4,5 měsíce, kdy platíte opravdu velmi drahé penále. K tomu ještě musíte počítat s pokutou za prodlení.

Dalším problémem pro firmy a zejména živnostníky je roztříštěnost termínů podání: přehledy na zdravotní pojišťovnu bylo nutné podat nejpozději do 3. 8. 2020. Daňové přiznání má bezsankční termín 18. 8. 2020, zatímco sociální správa má termín 18. 9. 2020.

„Kdyby to nebyla realita, tak je to vlastně až komické – abyste mohli podat zákonný přehled na ZDRAVOTNÍ pojištění – tedy do 3. 8. 2020, bezpodmínečně již musíte mít uzavřené a zpracované daňové přiznání – bez toho to neuděláte. Co je Vám tedy platné, že daně můžete podat v polovině srpna, sociálku v polovině září, když vše musíte mít zpracováno od 3. 8. 2020, protože zdravotní pojištění s lhůtou nepohnulo? Instituce se podkopaly navzájem,“ vysvětluje místopředsedkyně AMSP ČR Pavla Břečková, a doplňuje: „Stát je služba pro nás všechny. A nelze popřít, že některé složky státu měly dobrý úmysl podnikatelům – svým živitelům – v rámci svých kompetencí vyjít vstříc. Tady se ale naprosto ukázala neschopnost naší přebujelé státní správy najít nějaký logický soulad, který by pomohl těm, kterým má sloužit.“

Tisková zpráva ke stažení zde: TZ-2020-08-17-Bezsankční termíny