O podporu podnikatelů v kontextu s kulturními akcemi, které se kvůli COVID-19 musely zrušit, bude možné on-line žádat od 18. 8. do 18. 9. 2020. Podpora poskytnutá MPO může příjemci pokrýt až 50 % uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce dle níže uvedených specifik. Maximální výše dotace na jeden podnikatelský subjekt je 5 mil. Kč. Speciální dotační program COVID – Kultura připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Ministerstvem kultury (MK) v reakci na celosvětovou pandemii koronaviru.

Oprávněnými žadateli jsou:

 • podnikatelské subjekty, které mají jako svou hlavní činnost pořádání či zajištění hudebních, hudebně dramatických, tanečních a divadelních projektů, jejichž primárním cílem je poskytnutí kulturní služby veřejnosti v oblasti Performing Arts;
 • individuální umělci;
 • podnikatelské subjekty:
  • pořadatelé filmových festivalů;
  • pořadatelé hudebních festivalů;
  •  pořadatelé výtvarných, divadelních či tanečních festivalů a přehlídek;
  • hudební kluby – provozovny, jejichž hlavní funkcí je autorská živá hudební produkce a vytváření hudebního programu, dramaturgie, propagace a provozování hudebního programu je jejich hlavní činností;
  • technické firmy a podnikatelské subjekty zajišťující akce v rámci kulturní služby veřejnosti (poskytující služby či prostory pro kulturní akce dle Programu);
  • umělecká tělesa, tj. umělecké soubory, hudební tělesa či orchestry;
  • pořadatelé cirkusů a nového cirkusu;
  • umělecko-manažerské agentury, které jsou hlavními pořadateli kulturní akce;
  • galerie a muzea;
  • divadla.

Výzva ke COVID-Kultura byla 11. 8. 2020 zveřejněna na webu MPO a více informací naleznete zde: https://www.mpo.cz/kultura.