Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) předložila na včerejším odpoledním setkání rodinných firem s vicepremiérem, ministrem průmyslu a obchodu a ministrem dopravy Karlem Havlíčkem stěžejní materiál „Srdcová sedma“. Ten je soupisem sedmi návrhů k dynamizaci a aktivaci rodinných podniků. Týká se zkrácení doby odpisů, změny zákona o investičních pobídkách, uplatnění úroku z investovaného kapitálu, daňové úpravy u firemních vozidel, zákona o zadávání veřejných zakázek, zaměstnávání rodinného příslušníka a podpory vzdělávání. Největší podporu ze strany rodinných firem i vicepremiéra mělo téma zkrácení doby odpisů.

Rodinou vlastněné nebo rodinou řízené živnosti, malé, střední či velké podniky ovlivňují ekonomiku po celém světě. Jsou její nedílnou součástí už po staletí. V době zpomalování ekonomiky svými investicemi iniciují východ z krize či z recese, napomáhají stabilizaci světových ekonomik.

Dle European Family Businesses je podíl rodinných firem v ČR 87 % z celkového počtu podnikatelských subjektů. Zaměstnávají více než polovinu zaměstnanců a ročně investují dle expertního odhadu více než 500 miliard korun. Zbytek investic realizují především zahraniční firmy. Z nezávislých průzkumů agentury IPSOS pro AMSP ČR vyplývá, že právě české rodinné podniky jsou nyní připraveny investovat. Přivítaly by státní pobídku, aby svoje investice začaly rychle realizovat.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) iniciovala na sklonku loňského roku vznik nové Odborné sekce pro kvalitu v rodinném podnikání. Jejím řídícím orgánem je Rada kvality ČR. Kritéria “Kvality v rodinném podnikání” budou v rámci Národní ceny ČR za kvalitu v rodinném podnikání poprvé v historii hodnotit rodinný podnik podle toho, jak kvalitně funguje rodina vlastníků, jak kvalitně je řízena rodina i podnik, jak kvalitně je řízena rovnováha mezi zájmy rodiny a rodinného podniku v oblasti financí.

Setkání majitelů rodinných podniků s vicepremiérem, ministrem průmyslu a obchodu a ministrem dopravy Karlem Havlíčkem dne 26. 8. 2020 otevřelo debatu o tom, jak stát může reagovat na stoupající kvalitu rodinného podnikání a v souvislosti s představením „Srdcové sedmy“, tedy 7 opatření k dynamizaci českých rodinných firem přineslo odpovědi na tyto otázky:
• Jsou rodinné podniky schopny převzít odpovědnost za obnovu hospodářství anebo musíme opět spoléhat na zahraniční investice?
• Posílí u nás nyní domácí nebo zahraniční kapitál?
• Prohloubí se kolonizace naší ekonomiky anebo české rodinné podniky odvážně vyplní nabídnutý prostor v ekonomice?
• Jak tomu chce pomoci stát a co jsou pro to schopny udělat naše rodinné firmy?
• Jak podpořit výuku specifik rodinného podnikání na našich středních a vysokých školách?

Nechceme pro české rodinné podniky peníze proto, aby mohly přežít. Chceme jejich rozvoj dynamizovat a povzbudit je k tomu, aby právě nyní investovaly – a to možná nejvíce ve své historii. Stávající úspěšné rodinné podniky založili před 20 – 30 lety odvážní podnikatelé většinou z ničeho. Nyní chceme, aby nová generace nástupců znovu odvážně převzala odpovědnost za další růst podniků. K tomu by jim měla vláda vytvořit dobré investiční podmínky tak, jak je v minulosti vytvářela zahraničním investorům. Rozdílem bude, že výnosy z těchto investic nebudou putovat do zahraničí, ale zůstanou u nás doma.

Libor Musil, místopředseda představenstva AMSP ČR a garant projektu Rodinná firma k tomu uvádí:
„Odhadujeme, že investice českých malých a středních podniků a rodinných firem by mohly přesáhnout částku 650 miliard Kč ročně, pokud vláda podpoří jejich investiční aktivity. Za krize se rozděluje budoucí potenciál a vláda má dnes v rukou klíč ke zvýšení síly našich firem. Vláda může iniciovat pobídkami investiční činnost. Investiční činnost zahraničních firem není třeba iniciovat. Tyto firmy rychle najdou krizí uvolněné nové pracovní síly a rozvinou svoji činnost na našem území. Nyní se bude hrát o to, zda snížíme míru kolonizace naší ekonomiky, kdy většina peněz vydělaných našimi lidmi končí v zahraničí. Prostředky vynaložené vládou na podporu investic českých rodinných firem zůstanou doma.”

„Rodinné firmy jsou největším zdrojem pracovních míst v soukromém sektoru, a to i díky tomu, že jejich rodinná povaha má větší schopnost přečkat složitá období. V jednom takovém se právě nacházíme, proto chci ujistit všechny rodinné podniky, že vláda udělá maximum pro jejich podporu,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Vítám i to, že jsou rodinné firmy připraveny se z krize proinvestovat, což je jeden ze způsobů, kterým chceme naší ekonomice pomoci.“

Pokud investice do nových technologií, postupů a výrobků doplníme ještě kvantitativní i kvalitativní změnou ve vzdělávání našich podnikatelů a manažerů, potom můžeme směle mířit mezi světovou elitu. K tomu je třeba přiblížit univerzity, ale i učňovské a střední školství firmám a jejich potřebám. Zatím jsou tyto světy od sebe vzdálené. Vznik Family Business Center, nových programů „Family Business Administration“ (FBA), předmětů představujících specifika rodinného podnikání, zvaní těch nejlepších zahraničních odborníků k nám a vstup našich podnikatelů do výuky buď jako studentů nebo jako přednášejících, změní zaběhnuté systémy a přiláká ke vzdělávání zakladatele, nástupníky i zaměstnance. Umožní zakládat nové rodinné podniky, prostřednictvím „chytrých“ investic úspěšně expandovat s produkty s vyšší přidanou hodnotou. Jedině s odpovídajícím odborným vzděláním můžeme v dnešním měnícím se světě myslet na tu nejvyšší a nejlepší podnikatelskou ligu. I proto rozvíjí AMSP ČR již několik let svou univerzitní platformu, která se rozšiřuje o další vysoké školy a univerzity s vlastními programy a předměty k rodinnému podnikání.

„Pokud jde o vzdělávání, vnímám pro oblast rodinného podnikání dvě klíčové priority: 1) podpořit vysoké školy při získávání know-how ze zahraničí, kde již existuje dlouhodobá zkušenost s mezigeneračním předáváním majetku, 2) účelně propojovat talentované studenty a rodinné firmy s cílem ukázat, že rodinná firma může být pro ně velmi zajímavou kariérní příležitostí,“ uvádí Jiří Hnilica, prorektor pro mezinárodní vztahy a ředitel Centra pro rodinné firmy na VŠE.

Naděžda Petrů, vedoucí Katedry ekonomie a managementu VŠFS, a.s. dodává: „V České republice dosud neexistuje systematické vzdělávání vztažené k managementu rodinného podnikání. Dlouhodobý úspěch stávajících, ale i nově zakládaných rodinných podniků bude záviset na úrovni vzdělání a jeho kvalitě, na schopnosti a dychtivosti mladých lidí tvořivě a kreativně uplatňovat znalosti v reálné praxi rodinného podnikání. Vlastnit nebo pracovat v rodinném podniku se pro ně musí stát „in“ proto, aby nebyli „out“…“

„Proč se tématu rodinného podnikání ve výzkumu a vzdělávání dlouhodobě věnujeme? Rodinné podnikání chápeme jako nezastupitelný prvek nejen na úrovni národního hospodářství, ale především jako významný nástroj rozvoje obcí. Jedná se o institut, který je budován pomocí hodnot stanovených předáváním zkušeností a znalostí několika generací.“, vysvětluje Petra Rydvalová z Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci.

Partnerem Setkání majitelů rodinných podniků s vicepremiérem, ministrem průmyslu a obchodu a ministrem dopravy Karlem Havlíčkem dne 26. 8. 2020 je Rady kvality ČR.

Tisková zpráva ke stažení zde:TZ-2020-08-27-Rodinné firmy jsou připraveny pomoci národnímu hospodářství