• Odklad EET o 2 roky, tj. do konce roku 2022.
  • Ošetřovné pro OSVČ- 400 korun za den je „ošetřovné“, které získají osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), na něž dopadla pandemie koronaviru a přijatá nařízení. Vláda schválila návrh Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu podnikatelů, kteří kvůli uzavření školy, nebo jiného zařízení nemohou plnohodnotně podnikat a pečují o dítě do 10 let či hendikepovaného blízkého. K žádosti se nebude přikládat žádná příloha, bude stačit pouze čestné prohlášení. Podpora je určená lidem, kteří nemohou v kontextu s péčí o dítě do 10 let nebo hendikepovaného člověka vykonávat samostatnou výdělečnou činnost hlavní. Při splnění stanovených podmínek mohou dostat pomoc ve výši 400 Kč za kalendářní den. O „ošetřovné“ se bude žádat prostřednictvím inteligentního on-line formuláře, který bude dostupný, stejně jako všechny detailní informace, na webu MPO. Nárok na podporu nemají ti, kteří pobírají invalidní nebo starobní důchod, mají jiné zaměstnání, pobírají rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství. MPO apeluje na všechny podnikatele, aby své žádosti posílali pouze elektronicky, dostanou tak mnohem dříve své peníze. Program je koncipován jako rámcový a bude vyhlašován prostřednictvím výzev. Z rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu je na něj v první etapě vyčleněno 200 milionů Kč.
  • Covid Nájemné - MPO zveřejňuje druhou výzvu k programu COVID - Nájemné, žádosti mohou podnikatelé podávat od příštího týdne. Žádosti bude možné podávat od 21. října 2020 do 21. ledna 2021, a to elektronicky přes informační systém dostupný na webu mpo.cz. Podnikatelům přispěje MPO 50 % z celkového nájemného za třetí čtvrtletí 2020. Nově už není přiznání dotace podmíněno slevou pronajímatele tak, jako tomu bylo u první výzvy. Maximální výše podpory činí deset milionů korun na všechny provozovny jednoho žadatele. Platí, že maximální výše podpory v částce deset milionů korun z výzvy 1 a výzvy 2 v programu COVID – Nájemné se nesčítají. I nadále musí žadatel kontrolovat nepřekročení Dočasného rámce EK ve výši 800 tisíc eur. Dotace bude proplácena ex-post po uhrazení částky žadatelem pronajímateli. MPO má pro druhou výzvu připravenu částku 1,2 mld. Kč. Pokud se žadatel do systému AIS MPO registroval již v první výzvě, nová registrace nebude nutná. Ověření identity žadatele bude probíhat prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikaci. Podrobnosti o jednotlivých prostředcích elektronické identifikace jsou na webu eIdentita.cz. Všechna potřebná potvrzení a formuláře jsou pro žadatele připraveny v informačním systému. Procesem podání žádosti systém žadatele provede. Nejčastější otázky a odpovědi k celému programu jsou k dispozici na portále BusinessInfo.cz.
  • Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 500 Kč/den pro podnikatelské subjekty, které vládním opatřením musely omezit nebo uzavřít své provozovny a tyto příjmy jsou u nich převažující (nad 50 %). Administrovat bude opět MPO. Podpora se týká i malých s.r.o.
  • Podpora potravinářům a zemědělcům dodávajícím do restaurací a jídelen v celkové alokaci 3 mld. Kč - podmínky budou ještě upřesněny mezi MZe a MF a následně bude znovu program předložen na jednání vlády.
  • Pracovně-lékařské prohlídky a další periodické prohlídky je možné řešit v době nouzového stavu čestným prohlášením.