Vzhledem k nekoordinaci jednotlivých podpor ze strany státu se bohužel se projevuje nesoulad takto:

1) OSVČ, která požádá o kompenzační bonus (u MF), nemá nárok na program Covid Nájemné (u MPO)  –  u komp. bonusu se totiž musí žadatel vzdát veškerých ostatních podpor.

Aktualizováno 27.10.2020: Souběh komp.bonusu a Covid Nájemného je nyní možný, protože rozhodným obdobím u COVID nájemné je červenec až září, zatímco komp.bonus začíná rozhodným obdobím 4.10. Dle večerního vyjádření MF z 26. 10.2020 je potvrzeno, že dle dohody MF a MPO se rozhodné období toho současného programu liší od období, za které je možné vyplácet daňový bonus, tj. kompatibilita obou těchto podpor by tam měla být možná. Samozřejmě, pokud by se období prodlužovalo, pak by některé dny mohly být vyloučeny.

2) Odklad platby DPH za 3.Q. – to je možné ode dneška (26.10.2020) realizovat bez úroku (viz promíjecí pokyn MF, resp. generální pardon) do 31. 12. 2020. Ovšem tím de facto existuje dluh na dani vůči státu (i když je bezsankční, je to dluh). Tím pádem si však žadatel nesáhne na Covid NÁJEMNÉ, neboť zde musí prokázat bezdlužnost. Bezdlužnost musí být také u veškerých dotačních programů, tzn. uplatněním odkladu platby DPH by se podnikatel vzdal i jakékoliv další dotační podpory.

Toto se nám v AMSP ČR jeví jako nesmyslné, a proto aktivujeme jednání v této věci k nápravě.