• Vláda prodloužila program Antivirus B do konce roku 2020.
 • Vláda odmítla rozšířit ošetřovné na 80 % základnu na děti do 13 let.
 • Kabinet v úterý 27. 10. 2020 projedná žádost o prodloužení nouzového stavu. V poslanecké sněmovně se předpokládá projednání v pátek 30. 10. 2020.
 • Ministryně financí Schillerová uvedla, že firmám v krizi budou prominuty zálohy na daň z příjmu či silniční daň. Vláda schválila i prominutí úroků z prodlení u DPH.
 • Premiér Babiš navrhl zrušit superhrubou mzdu a zavést daň z příjmu 15 % z hrubé mzdy a 23 % u 4násobku průměrné měsíční mzdy a vyššího, a to omezeně po dobu 2 let.

Z důvodu nepříznivých epidemiologických výsledků v ČR a v návaznosti na konzultace protikoronavirových opatření v okolních zemí zavádí vláda ČR následující opatření:

 • Zákaz nočního vycházení mezi 21:00 a 04:59 h.
 • Výjimka platí mimo jiné pro cesty do zaměstnání a zpět, výkon povolání, neodkladné cesty kvůli ochraně života, zdraví a majetku.
 • Venčení psů je povoleno ve vzdálenosti do 500 m od bydliště.
 • Povoleny jsou neodkladné cesty k zajištění zdraví nebo majetku.
 • Lidé budou v době zákazu nočního vycházení muset prokázat, proč vyrazili z domova.
 • Maloobchodní prodej v provozovnách bude zakázán v neděli po celý den, v ostatních dnech od 20:00 do 05:00 ráno. Nevztahuje se na čerpací stanice, lékárny nebo prodejny v místech zvýšené koncentrace cestujících, jako jsou letiště, železniční stanice nebo autobusová nádraží.
 • Zakazuje se prodej na tržištích, tržnicích a mobilních provozovnách – nevztahuje se na pojízdné prodejny, které nabízejí prodej v obcích, kde jinak zboží nelze zakoupit. Zákaz se nevztahuje na prodej ovoce a zeleniny, mléka a mléčných výrobků, masa a masných výrobků, vajec, pekařských a cukrářských výrobků, medu a výrobků z medu, ale z domácí provenience. V místě takových trhů se zakazuje konzumace potravin. Stánky musí mít minimální vzdálenost dva metry mezi sebou. Na jednom místě nesmí být více než 20 lidí na 400 m2.
 • Firmám je nařízen home office všude, kde je to možné.
 • Povoleno je poskytování zdravotní nebo sociální péče.
 • Povoleny jsou rozvážkové služby a zajištění zásobování.