Jméno: Marek Čech
Název firmy: Digitální architekti s.r.o.
Pozice ve firmě: Spoluzakladatel firmy, CTO
Obor podnikání: Webová a datová analytika
Kraj: Plzeňský kraj

 

Co Vás přivedlo k podnikání, jak byste v 5 větách charakterizoval/a svou firmu?

Při studiu na vysoké škole, konkrétně na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni, jsem se dostal do studentské organizace AIESEC, která se věnovala zahraničním stážím a rozvoji měkkých dovedností, a která mi umožnila ekonomické vzdělání vyzkoušet v praxi.

Mohl jsem si prohloubit organizační a manažerské dovednosti, které jsou v akademickém světě poměrně těžko cvičitelné a poznat své silné a slabé stránky. AIESEC mi v tomhle velmi pomohl

a dal mi příležitost pracovat na vlastních projektech se zajímavými lidmi. Otevřel mi nové obzory a mohl jsem se začít soustředit na své vlastní myšlenky a nápady, které jdou spolu v ruce s mojí vášní do vzdělání, technologií, inovací

a nových trendů. Začal jsem tedy objevovat a zaměřovat se na digitální svět, v mém případě se jednalo o marketingové konzultace a správu webových stránek. Nejdříve jsem podnikal na volné noze, vyzkoušel si práci s pár kamarády, až jsem se dostal k založení skutečného podniku s několika zaměstnanci. Co mě tedy přivedlo k podnikání byla myšlenka volnosti v tom co dělám a hlavně tým skvělých lidí, se kterým na těchto projektech spolupracuji.


Charakteristika firmy:

  • Digitální architekti jsou velice svobodná, otevřená, hravá a transparentní společnost.
  • Často si říkáme “analytické studio”, neboť pracujeme v oblasti dat, datových konzultací a analýz, Business Intelligence, tvorby datových skladů apod.
  • V našem týmu a povaze se kloubí zodpovědný přístup k fungování pracovního prostředí a zároveň vysoká technická znalost moderních technologií a datových postupů.
  • Nejčastěji pro naše klienty zajišťujeme kompletní datové integrace od sběru dat, přes jejich zpracování, vyčištění, až po jejich prezentaci manažerům v podobě reportů.
  • Nejčastěji pracujeme na projektech z oblasti digitálního světa - webová analytika, měření mobilních aplikací, vyhodnocování úspěšnosti kampaní, Business Intelligence či digitalizace firem.

Co vám na začátku podnikání pomohlo a co vám naopak komplikovalo život?

Na začátku podnikání nám velmi pomohly kontakty, které jsme získali od přátel a bývalých kolegů z vysoké školy, AIESEC či volnočasových aktivit. Ti nám vlastně pomohli se založením firmy, poradili nám jak se věnovat obchodu,

na co nezapomenout při organizaci firmy nebo jak jednat s klienty tak, aby se všechny strany cítily dobře. Další věc, co nám pomohla, byla účast na akceleračním programu Google for Startups Academy. Obdobných workshopů jsme absolvovali mnoho a pomohly nám najít, co je v podnikání důležité a čemu se věnovat → zákazníkovi.

Největší překážky jsme zaznamenali v rámci legislativy, která v České republice, řekněme, neusnadňuje realizaci založení podniku a rozjezd podnikání od nuly. Mnoho prostředků šlo právě do právních konzultací, účetnictví, jednání

s úřady, notáři atd. a bylo pro nás, jako asi pro každý začínající podnik, velkým blockerem.

Zároveň jsme nikdy nepřemýšleli nad půjčkou, tedy to co si firma vydělala, do sebe zase narvala. Může to být důvod, proč celkový růst firmy není tak rychlý, jak by si možná někteří na datovém trhu představovali, rosteme totiž jen

o nějakých 60% meziročně. Investoři také nebyly možností, protože jsme se už ze začátku našeho startupu setkávali s názory, že firmy, které nabízejí svůj čas (project based business), nejsou zajímavé na investování, ale jsou považovány za spíše rizikové. To lze také považovat za překážku, protože firma rostla postupně a nebyli jsme tak schopni ze začátku žádných převratných věcí či aktivit, které jsou dnes (po čtyřech letech podnikání) už realizovatelné.


Co považujete za svůj největší úspěch?

Za první úspěch považuji hlavně to, že se nám podařilo z ničeho (bez vzdělání či pracovních zkušeností v datovém oboru) vybudovat fungující firmu s dneska už sedmi zaměstnanci. Jsem moc rád, že naše firma funguje, láká nové lidi, že jsme přežili covidové útrapy, několikeré stěhování kanceláře apod.

Druhý úspěch se týká více obchodního prostředí. Těší mě, že je náš business založený na dlouhodobé spolupráci. Máme dlouhodobé klienty, se kterými jsme denně v kontaktu a kteří se k nám rádi vrací. Zároveň jsem rád, že klientům, kteří jsou s námi již od začátku našeho působení, jsme stále schopni nabízet nové produkty a služby. Jsou to firmy jako Outdoor Concept, Flatzone.cz či Zaslat.cz, u kterých se podílíme na budování a posouvání jejich businessu vpřed.


Jaké jsou Vaše plány do budoucna?

Náš plán do budoucna je rozšíření týmu. Na tom pracujeme už dlouhodobě i kvůli náročnosti získat vhodné kandidáty právě z oblasti datové analytiky.

Další plán je zahraniční expanze, kde jsme začali usilovně pracovat na zahraniční značce. Díky tomu, že naše služby nejsou geograficky vázané, můžeme stejné činnosti dělat pro kohokoliv na světě či jak uvádíme v naší dlouhodobé vizi, kdekoliv ve vesmíru. V této oblasti nám “prospěl” coronavirus, který vlastně snížil tlak na realizaci osobních schůzek.

Třetím plánem je stálé zvyšování kvality poskytovaných služeb. Zakládáme si na dokumentaci veškerých postupů a nastavení a kvalitě dat. Od určité vyspělosti projektu jsou toto klíčová témata, která jsou sice v IT světě dosti známá, ale jsou to ty první body, které se z projektů škrtají. A to my rozhodně nechceme. Nabízíme tak na trhu unikátní hodnotu, kterou zákazníci hovořící naším jazykem vyhledávají.

Posledním plánem, ke kterému se po pandemickému období zase vracíme, je zapojení se do webové, datové a marketingové komunity. Restartovali jsme odborné marketingové analytické setkávání v Plzni pod názvem Marketingová Plzeň a vracíme se k dalším partnerství a komunitním projektům, které kolem našeho sídla v Plzni vznikly. Jedná se třeba o projekty organizace nvias, AIESEC či spolupráci se Západočeskou univerzitou.


Čeho byste se na základě vlastních zkušeností již vyvaroval/a?

Jsem takový člověk, který se snaží najít na všem něco pozitivního. A možná až naivně veškeré chyby přetavím v něco dobrého.

Ze zkušenosti vím, že když člověk cítí, že úplně něco nefunguje, tak je fajn do toho “říznout”, řešit to a otevřeně si to vyjasnit. Pokud cítíte, že máte v businesse někoho, s kým to úplně neklape, klienta, se kterým to zkrátka nejde,

ale pořád se to snažíte “vydržet” a doufáte, že se to zlomí, ale ono se to většinou nestane. Pokud jste toho dojmu, že se situace nezlepší, radil bych se tím jednoduše přestat trápit a radši dát energii do něčeho, kde z toho máte lepší pocit.

Druhá a poslední věc, kterou bych budoucím podnikatelům poradil. V období našich firemních začátků, bych se svěřil nějakému odbornému business mentorovi, který by přinášel konkrétní validace z trhu. Získali bychom tak větší povědomí o tom, zda jsou naše služby správně cenově ohodnocené, kde jsou trhliny v naší organizaci, zda naše služby dávají smysl v kontextu s poptávkou apod. Klíčové je ale zvolit takového mentora, který vám osobnostně sedí

a dokáže posunout váš nápad kupředu.