Jméno: Tibor Kučera
Název firmy: Salmondo CZ, s.r.o.
Pozice ve firmě: spoluzakladatel
Obor podnikání: vzdělávání
Počet zaměstnanců ve firmě: 5
Kraj: Jihomoravský kraj

Co Vás přivedlo k podnikání, jak byste v 5 větách charakterizoval/a svou firmu?

Salmondo je aplikace pro podporu kariérového poradenství a osobní rozvoj. Umožňuje zejména studentům (ale nejen jim), lépe se poznat a zjistit, jaká kariéra či navazující studium by pro ně mohlo být vhodné. Aplikace proto mimo jiné obsahuje psychologické testy osobnosti, zájmů a motivace, ale také moduly na plánování, udržení motivace a koučink. K podnikání nás přivedla vlastní zkušenost ze střední školy, když jsme sami zjistili, jak náročná volba navazujícího studia může být, a že jsou na toto rozhodnutí studenti často sami.

Rozhodli jsme se proto vytvořit aplikaci, která pomůže zároveň jim, ale zároveň také školám. Ty by kariérové poradenství měly poskytovat, nicméně bohužel na to většinou nemají kapacitu a prostor.

Co vám na začátku podnikání pomohlo a co vám naopak komplikovalo život?

Velmi nám pomohla spolupráce s Jihomoravským inovačním centrem, které se snaží podporovat začínající podnikatele v Jihomoravském kraji. S jejich pomocí se nám podařilo získat podporu Evropské komise a Technologické agentury ČR, díky které jsme náš produkt mohli mnohem rychleji rozvíjet. Zároveň nám poskytlo mentoring, díky kterému jsme se mohli posouvat velmi rychle vpřed i jako firma, včetně nás samotných. Pokud jde o komplikace, tak v našem případě jsme asi poměrně často naráželi na zdlouhavá jednání ať už se školami nebo jejich zřizovateli. Každopádně to je něco, na co jsme si museli zvyknout a být připraveni.

Co považujete za svůj největší úspěch?

Za velký úspěch považujeme zájem, který o naši aplikace je. Během prvních 3 měsíců ji již používalo přes 10 000 uživatelů a do současnosti, tedy cca necelý rok po představení širší veřejnosti, již spolupracujeme z více než 150 školami z celé ČR. To, že je kariérové poradenství předmětem zájmu tolika škol, nás velmi těší a ukazuje, že jdeme správným směrem.

Jaké jsou Vaše plány do budoucna?

Chceme sledovat okolní trhy a hledat potenciální partnery. V regionu střední Evropy nic podobného jako Salmondo neexistuje, a proto vidíme velkou příležitost v tom, že bychom náš nástroj mohli lehce přenést do okolních států. Kromě toho se také chceme více zaměřit na individuální uživatele. Na začátku jsme se soustředili na školy, ale naší dlouhodobou vizí je nabízet náš produkt každému.

Čeho byste se na základě vlastních zkušeností již vyvaroval/a?

Těch věcí je pravděpodobně celá řada, těžko ale hledat něco zcela zásadního. Chybami se člověk učí a myslím, že každý týden nám přináší nové, které se snažíme už dále neopakovat.


Společnost Salmondo CZ, s.r.o., kterou přihlásil právě Tibor Kučera se umístila na 3. místě v letošním ročníku grantového programu Nastartujte se, GRATULUJEME!