Jméno: Jiří Janoušek
Název firmy: Farmium
Pozice ve firmě: zakladatel
Obor podnikání: IoT v zemědělství, informační technologie
Počet zaměstnanců ve firmě: 3
Kraj: Jihomoravský kraj

Co Vás přivedlo k podnikání, jak byste v 5 větách charakterizoval/a svou firmu?

Rozhodl jsem se podnikat z důvodu osamostatnění se. Dostal jsem příležitost usnadnit lidem práci a vyřešit tak problém, který je mi blízký a používá moderní technologie ve spojení s velkým dopadem na šetrnost k přírodě. Nabízená služba se skládá z bezdrátových měřicích senzorů, které umožňují kontinuálně číst hodnoty z čidel teploty, vlhkosti a dalších a automaticky je odesílat do cloudu.

Přehledné zobrazení naměřených veličin obstarává druhá část služby - webová aplikace. Zemědělci i dnes chodí s ručními teploměry nebo vlhkoměry a měří například teplotu silážní jámy, teplotu sena nebo vlhkost uskladněného obilí. Momentálně nemají kontinuální přehled o stavu uskladněných zásob, jelikož se siláž nebo obilí zahřívá, vznikají plísně, množí se škůdci a znehodnocují se jim tak zásoby. Senzory měří a odesílají data pomocí IoT sítě Sigfox do databáze, takže zemědělci nebo farmáři po přihlášení na webovou stránku vidí kdykoliv a odkudkoliv přehledně v grafech naměřené hodnoty o celém svém hospodaření, které mohou sledovat porovnávat a analyzovat. Cílem projektu je vytvořit ekosystém měřících zařízení pro zemědělce a farmáře, který automatickou kontrolou stavu zvýší kvalitu hospodaření a pomocí chytrých upozornění v aplikaci umožní aplikovat dávky hnojiv v nejvhodnější dobu, regulovat množství pesticidů, zvolit nejlepší dobu sklizně nebo následně hlídat kvalitu uskladněných zásob a výrazně zvýšit šetrnost k přírodě a obhospodařovaným pozemkům.

Co vám na začátku podnikání pomohlo a co vám naopak komplikovalo život?

Pomohla nám na úplném začátku účast na seminářích Podnikni To, kde jsme se dozvěděli jak validovat problém a co zjistit a jak se posunout dále. Nyní nám hodně pomáhá komunikace se zákazníky, spolupráce přímo se zemědělci. Hodně času nám zabralo také vytvořit veškerá povolení a certifikace pro senzory, tedy vyřídit veškeré legislativní povinnosti, tím si samozřejmě musí projít každý.

Co považujete za svůj největší úspěch?

Jeden z úspěchů je výhra v krajském kole soutěže Rozjezdy od společnosti T-mobile. Jako hlavní úspěchy považujeme každé měření kterým dokážeme pomoci zemědělcům předejít znehodnocení úrody nebo naopak přispět ke zkvalitnění jejich produktů a zvýšit produktivitu hospodaření.

Jaké jsou Vaše plány do budoucna?

Nyní máme hotové senzory převážně pro zemědělce. V současné době jsme vyvinuli nový senzor pro měření vzdáleností až do 40 m, který nám umožní využití i v prašných prostředích jako jsou sila pro uskladnění obilovin. Ve webové aplikaci se uživatelům automaticky exportují naměřená data a grafy pro pravidelnou inventarizaci. Nechceme právě zůstat jenom u zemědělství, senzor pro měření vzdálenosti je snadno použitelný v dalších odvětvích, kde je potřeba kontinuálně ohlídat místa, kde člověk musí provádět pravidelné kontroly. Nabízí se využití senzorů pro hlídaní stavu a průtoku řek, tedy pro měření výšky vodní hladiny, kdy senzory je možné umístit například na mosty. V případě náhlého zvýšení vodní hladiny jsme schopni zaslat upozornění na překročení nastavených hodnot přímo uživatelům a předejít tak velkým škodám. Podobné využití senzoru je možné také u měření výšky sněhové pokrývky, naplněnosti vodních nádrží, studen nebo také naplněnost popelnic a kontejnerů. Jako velkou výhodu v těchto aplikacích vidíme nejen úsporu prostředků vynaložených na kontroly, ale velký dopad na šetrnost k životnímu prostředí. Dalšími typy senzorů na které se chceme zaměřit jsou senzory pro kvalitu ovzduší. Pracujeme na tom abychom dokázali vytvořit celý ekosystém zařízení, od senzorů, které budou zemědělcům pomáhat zvyšovat kvalitu hospodaření, až po senzory do měst které nám umožní předejít nebo včas nás informovat o nebezpečných událostech jako jsou záplavy, požáry apod.

Čeho byste se na základě vlastních zkušeností již vyvaroval/a?

Určitě bychom od začátku více komunikovali se zákazníky, abychom mohli lépe vyhodnotit jejich potřeby a přizpůsobit pro ně naše služby.